27.10.11

Sobre la retirada del carril bici ExC

http://www.eivissapelcanvi.cat/web/index.php?option=com_content&view=article&id=183:sobre-la-retirada-del-carril-bici&catid=41:noticies&Itemid=55

27 d'octubre de 2011

Eivissa pel Canvi vol expressar el seu més absolut rebuig a la decisió del president del Consell Insular, Vicent Serra, de retirar el carril bici de la carretera de Sant Joan.

El projecte de la carretera de Sant Joan desenvolupat durant la passada legislatura pèls representants d'ExC al Consell implica:
· La implantació d'un sistema de mobilitat més sostenible que l'actual, que depèn totalment del transport motoritzat.
· La democratització de la via, en fer-la compatible a diverses modalitats de transport i per tant a usuaris amb diferents disponibilitats de mitjans de transport.
· Un reforç del sistema de transport públic (en ampliar el radi d'influència de les seves parades gràcies a l'ús combinat bici-bus).
· El foment d'hàbits de vida més saludables.
· Un reclam turístic clarament enfocat cap a segments que típicament viatgen fora de temporada.


Per altra banda, ExC no entén els arguments utilitzats pel nou equip de govern del Consell per a justificar la retirada d’aquesta part essencial del projecte. En quina mesura la retirada del carril bici pot augmentar la seguretat viària? Pel que fa al cost del projecte, en anteriors legislatures, el PP no ha tingut cap problema en hipotecar la nostra illa amb macroprojectes viaris i ara argumenten que Eivissa no es mereix el cost d’un projecte viari amb una vessant mediambiental molt important, un projecte que, juntament amb la carretera de Sant Miquel, representen un abans i un després en la forma d’entendre les veritables necessitats de la nostra illa.

El PP, amb aquesta actitud, demostra una vegada més ser un partit curt de mires i amb nul·la sensibilitat cap al medi ambient. Mentre a la resta del món totes les administracions aposten per la diversificació de la mobilitat, atesa la palesa ineficàcia de l’aposta pel monocultiu del cotxe privat, el PP mostra la seva cara més retrògrada en renunciar a un projecte ja fet, ja tramitat a Medi Ambient i amb un finançament que ja es va aconseguir durant la passada legislatura.

L'única cosa que el PP aconseguirà amb aquesta actitud és condemnar el futur de la mobilitat d'Eivissa al temps que retardar una actuació que és urgent i sobre la qual el PP solia criticar, durant la passada legislatura, que no s'hagués realitzat encara. La realitat és que va ser durant la legislatura 2007-2011 quan per primera vegada es va començar a treballar en aquest projecte viari, es va aconseguir el finançament i es va deixar enllestit el projecte. Com és que ara l'alcalde de Sant Joan, membre de l'equip de govern del Consell, no protesta pel clar retard que aquesta innecessària i perjudicial variació introduirà en l'execució d'aquesta millora viària?


Des d'ExC instam a Vicent Serra a aprofitar l'excel·lent herència que li ha quedat (projectes fets i finançaments firmats) en comptes de seguir demostrant la indecisió i falta de claredat que l'ha caracteritzat des de l'inici de la legislatura.

Eivissa pel Canvi