23.10.11

Projecte de millora de la carretera de Sant Joan

http://www.mobilitatxeivissa.es 
Projecte de millora de la carretera de Sant Joan 

Antecedents 
· La carretera C-733 en el tram des del creuament de Caçadors fins al nucli urbà de Sant Joan (12,9 km) és un dels eixos vertebradors del nord de l’illa. 
· Actualment, la carretera amb dos carrils de circulació té una secció de 6 metres d’amplada sense vorals i els encruaments amb altres vies estan resolts amb solucions millorables. 
· Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat i integrar nous usuaris de modes no motoritzats, el Consell Insular ha redactat un projecte constructiu i un estudi d’impacte ambiental per implantar un carril reservat a la bicicleta entre el creuament de Caçadors i Sant Joan. 

Objectius del Projecte 
· Promoció de l’ús de modes més sostenibles. 
· Millora de les condicions de seguretat de la via. 
· Preservació paisatgística, mediambiental i patrimonial. 
· Minimització de les afectacions per expropiacions. 
· Incorporació d’actuacions complementàries (integració paisatgística de les rotondes). 

Característiques del Projecte 
· Incorporació de carril bici bidireccional (2,5m d’amplària) segregrat de la circulació de vehicles per una cuneta (1,5 m) i una barrera de seguretat, excepte en aquells trams amb afecció a vivendes, en els que s’ha optat per desviar el carril per camins existents. · Soterrament esteses aèries (eletricitat i telefonia). 
· AmpliaciIóN dTeR lOa DseUcCcCióI Óde la carretera de 6 a 9 metres. 
· Millora i supressió d’interseccions i incorporació de 5 noves rotondes. 
· Instal·lació de 28 parades d'autobús. 
· Supressió curves perilloses (radi inferior a 60 metres) i canalització del torrent de Sant Joan. 

Definició de Via Ciclista Segons estableix la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària una via ciclista és: "Una via específicament condicionada per al trànsit de bicicletes amb la senyalització horitzontal i vertical corresponent, l’amplada de la qual permet el pas segur d’aquests vehicles" 

Característiques del Projecte 
· Termini d'execució: 14 mesos · Pressupost: 18,0 M. euros d’inversió 2,1 M. euros procés d’expropiació · Finançament: Conveni de carreteres (100% fons estatals)