22.8.09

Nova carretera a Sant Joan


Informació pública del projecte de construcció del Acondicionament de la carretera C-733
Fins el 9/09/2009.... informació al Consell i als Ajuntaments.

<Incorporació de carril bici bidireccional (2,5m d’amplària) segregrat de la circulació de vehicles per una cuneta (1,5 m) i una barrera de seguretat, excepte en aquells trams amb afecció a vivendes, en els que s’ha optat per desviar el carril per camins existents>