21.9.07

Recomanacions sobre l’ús de la bicicleta en vies públiques -Ajuntament d'Eivissa

www.eivissa.org
Ajuntament d'Eivissa - setembre 2007

Recomanacions sobre l’ús de la bicicleta en vies públiques

A fi de conscienciar a la ciutadania sobre el correcte ús de la bicicleta en vies urbanes, des de la Policia Local d’Eivissa s’ha cregut convenient efectuar diverses recomanacions i recordar alguns aspectes importants recollits a l’ordenança de circulació respecte d’aquest tipus de vehicles

De manera destacada es vol recordar que:
• No es pot circular en bicicleta per voreres on no existeixi carril-bici.
• Cal circular a la dreta de la calçada, el més apropat possible al caire.
• No es pot circular en direcció contrària o entre la resta dels vehicles.
• Es recomana l’ús del casc, encara que només és obligatori en vies interurbanes.
• Cal respectar la senyalització semafòrica, la senyalització vertical i els passos de vianants.
• Cal aparcar les bicicletes en els mòduls instal•lats per a tal fi en passejos i voreres amples i mai a llocs on es dificulti el pas a la resta d’usuaris de les vies.
• En conducció nocturna cal usar elements lluminosos i reflectants que permetin veure i fer-se veure.
• Cal advertir als altres vehicles dels girs i maniobres, i fer-ho amb la suficient antelació.
La Policia Local vetllarà pel compliment de la normativa legal vigent, sancionant les conductes antirreglamentàries que observin, i de manera molt especial aquelles que puguin posar en risc la pròpia integritat i la de la resta d’usuaris de les vies. Per altra banda, es continuarà la campanya tendent a impedir que les voreres es converteixin en el lloc d’estacionament dels ciclomotors o motocicletes –en comptes dels llocs senyalitzats per a tal fi- recuperant així el pas dels vianants per les voreres.

2 comentaris:

seren-dipitismo@hotmail.com ha dit...

Las normas más elementales, tanto por parte de los velocípedos como de los automóviles, no se respetan. Pero lo peor es que el Ayuntamiento no facilita el uso de la bicicleta. Es un suicidio circular en bici por esta isla, sobre todo por la ciudad.

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.